Úřední hodiny

(Po-Pá):8:30-12:00 13:00-15:00
Víkendy a státní svátky:zavřeno

tel.:  +420 776 047 050
 
Farní 19, Frýdek-Místek
 
 
Exekutorského úřadu
II. číslo Newsletteru
I. číslo Newsletteru

Zasílání nformací e-mailem:

- všechny informace
- pouze dražby
 

Zadáním e-mailu se přihlašujete k odběru novinek a k zasílání informací o chystaných dražbách na zadaný e-mail. Váše údaje budeme zpracovávat dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE.22.06.2018 v 09:00 PROBĚHNE ON-LINE dražba 11

patrového komerčního objektu (HOTEL CENTRUM) ve

Frýdku-Místku


Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 142 EX 000C8 / 18 - Bog
Počáteční cena: 29 145 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 29 145 000,-Kč
Dražební jistota: 500 000,-Kč
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Město: Frýdek-Místek
Ulice: Na Poříčí 494, Frýdek-Místek
GPS souradnice: 49°40'36.480"N, 18°21'1.853"E
Stránky DRAŽBY: exdrazby.czTermín prohlídky

Tel: 734 730 178 - Licitátor: Oldřich Sztefek e-mail: ek@kocinec.eu - Prohlídka: 28.5.2018 v 8:30 a 4.6.2018 v 8:30 na adrese nemovitosti.

Popis předmětu dražby

Stavba č.p. 494 je objekt jedenáctipodlažní, nepodsklepený. Vytápění objektu je ústřední. Zdrojem tepla je veřejná horkovodní síť. Příprava teplé užitkové vody je zajišťována v zásobníkových ohřívačích vody typu OVS – 21. Kuchyně jsou vybaveny plynovými sporáky, dřezy, varny. Ostatní vybavení tvoří sauna v 3.NP. Objekt je napojen na veřejnou vodovodní síť, na zemní plyn, na primární horkovod, vybaven vlastní výměníkovou stanicí, klimatizací a vzduchotechnickým zařízením, chlazením pro klimatizaci a rozvod chlazené vody, telefonní ústřednou, STA, EPS. V objektu je umístěna distribuční trafostanice.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady.
Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)

zpět   |   nahoru   |   domů

 
 
cze gbr deu rus pol
Všechna práva vyhrazena / © 2019 Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M. / MK®