Exekutorského úřadu
II. číslo Newsletteru
I. číslo Newsletteru

Zasílání nformací e-mailem:

- všechny informace
- pouze dražby
 
Exekutorský zápis


K další činnosti exekutora patří Exekutorský zápis.

Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

Tímto způsobem lze např. zajistit důkaz v občanském soudním řízení podle § 78a o.s.ř. Exekutorské zápisy jsou veřejnými listinami a podle § 135 odst. 1 o.s.ř. potvrzují, není-li prokázán opak, i pravdivost toho, co je exekutorskými zápisy osvědčeno.

Pro další informace kontaktujte náš Exekutorský úřad.


zpět   |   nahoru   |   domů

 
 
cze gbr deu rus pol
Všechna práva vyhrazena / © 2016 Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M. / MK®