Exekutorského úřadu
II. číslo Newsletteru
I. číslo Newsletteru

Zasílání nformací e-mailem:

- všechny informace
- pouze dražby
 
KontaktExekutorský úřad Frýdek-Místek

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.

IČ:71468706, DIČ: CZ7702255627


Úřední hodiny (platí i pro telefonický styk)

V pracovní dny (Po- Pá):  8:30-12:00 13:00-15:00
O víkendech a státem uznaných svátcích:zavřeno


Kontaktní informace

Elektronická komunikace (poučení)

datová schránka ID: 593q955
e-mail:
podatelna@kocinec.eu
e-podatelna: podatelna@kocinec.eu
ICQ#: 618329042
skype: eu_frydek

Telefonická komunikace

tel.:+420 777 092 502 (povinní si před kontaktem prosím připravte své jednací číslo 142 Ex ...)
tel.:  +420 776 047 050

       


Bankovní spojení

Pro platby dlužníků v korunách: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.
                                                       č.ú. 2104403698/2700

Pro platby dlužníků v EUR:
  UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.
                                               č.ú. 2105638229/2700 
                                               IBAN: CZ50 2700 0000 0021 0563 8229
                                               SWIFT CODE:  BACXCZPP

Jako variabilní symbol číslo jednací uvedené za 142EX bez lomítka, jako specifický symbol uvádějte Vaše rodné číslo nebo IČ.


Pro písemný styk a osobní jednání

Adresa:
Farní 19, Frýdek-Místek, 738 01Poučení o elektronické komunikaci

V případě že s exekutorským úřadem komunikujete prostřednícím elektronické komunikace na dálku zasíláním e-mailů popř. sms postupujte, prosím, následovně. Podání (v elektronické podobě e-mailem) doplňte zaručeným elektronickým podpisem ve lhůtě tří dnů (ve smyslu zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb.), případně vaše podání zašlete ze své datové schránky do datové schránky exekutorského úřadu nebo doručte provozovatelem poštovných služeb či osobně do tří dnů originál dokumentu shodného znění na podatelnu exekutorského úřadu. Upozorňujeme Vás zdvořile, že pokud nebude takto učiněno, nebude k Vašemu podání přihlíženo a bude považováno za nedoručené.

zpět   |   nahoru   |   domů

 
 
cze gbr deu rus pol
Všechna práva vyhrazena / © 2016 Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M. / MK®