Úřední hodiny

(Po-Pá):8:30-12:00 13:00-15:00
Víkendy a státní svátky:zavřeno

tel.:  +420 776 047 050
 
Farní 19, Frýdek-Místek
 

Zasílání nformací e-mailem:

- všechny informace
- pouze dražby
 

Zadáním e-mailu se přihlašujete k odběru novinek a k zasílání informací o chystaných dražbách na zadaný e-mail. Váše údaje budeme zpracovávat dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE.Nabídka pro notáře jako soudní komisaře při likvidaci dědictví


Provedení dražby majetkových hodnot v rámci likvidace dědictví

Co lze dražit:

 • věci movité (včetně zbraní, automobilů aj.)
 • věci nemovité
 • pohledávky
 • podíly v obchodních společnostech a podíly v družstvech
 • další majetkové hodnoty (např. práva z timesharing)

Jak lze dražit:

Majetkové hodnoty lze dražit samostatně, nebo v souborech.

Soudní exekutor na základě návrhu notáře a uzavřené smlouvy provede tyto úkony:

 • nařídí dražební jednání a vydá dražební vyhlášku
 • rozhodne o předkupním právu a provede dražbu
 • v případě neúspěšné dražby nařídí opětovné dražební jednání
 • provede veškeré další úkony, které mu zákonná úprava ukládá

Soudní exekutor může dle volby notáře provést také:

 • uskladnění majetkových hodnot
 • jmenování znalce a zjištění ceny majetku
 • provedení přípravy pro další úkony soudního komisaře (např. rozvrhu)
 • nadstandardní inzerci a reklamu předmětu dražby
 • průběžné konzultace a poradenství

Způsoby dražby:

 • klasicky – Probíhá v dražební místnosti exekutorského úřadu (nevznikají žádné další náklady za pronájem sálu atd.)
 • elektronicky – Výhodou je maximální omezení spekulací a pletich proti dražbě. Exekutorský úřad má již několikaletou zkušenost s touto formou dražby

Výše úplaty:

 • náklady – Jsou požadovány výlučně účelně vynaložené hotové výdaje v prokázané výší
 • odměna - Horní hranice 5 % z výtěžku dražby, nejméně však 1 000 Kč a nejvýše 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z výtěžku dražby přesahující 10 000 000 Kč. Je-li v rámci pověření provedeno více dražeb, základ pro výpočet odměny činí součet všech výtěžků
 • soudní exekutor je plátce daně z přidané hodnoty a k úplatě je tato daň v zákonné výši připočítávaná


Vyvolávací cena (výše nejnižšího podání):

 • je určována soudním komisařem
 • soudní exekutor doporučuje postupovat dle o. s. ř., tj. dvě třetiny u nemovitých věcí a jedna třetina u movitých věcí

Způsob a termín zaplacení vydražené ceny:

 • dle volby notáře lze umožnit i platbu úvěrem – zvýšení počtu zájemců
 • termín doplacení nejvyššího podání je nejdéle 60 dnů od právní moci usnesení o příklepu nebo předražku

Bezpečnost:

 • Soudní exekutor je fyzickou osobou ručící celým svým majetkem
 • Soudní exekutor je řádně pojištěn z odpovědnosti za škodu
 • Soudní exekutor má objektivní kárnou odpovědnost i za své zaměstnance
 • Dohledové orgány jsou Exekutorská komora, místně příslušné soudy, Ministerstvo spravedlnosti, Odbor dohledu a kontroly
 • Peněžní prostředky vede na speciálním odděleném účtu s režimem účtu obchodníka s cennými papíry

Teritoriální působnost:

 • soudní exekutor provádí dražby nemovitostí na území celé České republiky bez navýšení hotových výdajů o cestovné
 • dražby movitých věcí a dalších majetkových hodnot lze po individuální domluvě rovněž provádět na území celé České republiky

Vymáhání pohledávek notáře z jeho notářské činnosti


Exekuční řízení

 • soudní exekutor garantuje, že po svém smluvním partnerovi nebude požadovat zálohu na náklady exekuce, jak jej k tomu opravňuje § 12 vyhl. č. 330/2001 Sb., a to s výjimkou nepeněžitých exekucí (vyklizení apod.)
 • soudní exekutor respektuje rozhodnutí Ústavního soudu České republiky týkající se nákladů exekuce v případě nemajetnosti povinného (princip zavinění)
 • soudní exekutor garantuje osobní přístup, komunikativnost, rychlý postup při vymáhání, žádné prodlení při vyplácení vymožených částek
 • soudní exekutor garantuje možnost komunikace telefonicky, prostřednictvím skype, icq, emailem, datovou schránkou, poštou nebo osobně, dle volby smluvního partnera
 • soudní exekutor garantuje na vyžádání pro smluvního partnera on-line nahlížení do exekučního spisu. Samozřejmostí jsou elektronické reporty dle přání smluvního partnera u velkých objemů vymáhaných pohledávek
 • soudní exekutor garantuje úzkou spolupráci při tvorbě návrhů na exekuci
 • soudní exekutor dbá na zachování všech zákonných mezí a práv dlužníka za účelem nepoškozování dobrého jména věřitele

zpět   |   nahoru   |   domů

 
 
cze gbr deu rus pol
Všechna práva vyhrazena / © 2023 Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M. / MK®
Facebook   Instagram