Úřední hodiny

(Po-Pá):8:30-12:00 13:00-15:00
Víkendy a státní svátky:zavřeno

tel.:  +420 776 047 050
 
Farní 19, Frýdek-Místek
 

Zasílání nformací e-mailem:

- všechny informace
- pouze dražby
 

Zadáním e-mailu se přihlašujete k odběru novinek a k zasílání informací o chystaných dražbách na zadaný e-mail. Váše údaje budeme zpracovávat dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE.Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
soudní exekutor
Farní 19
738 01 Frýdek - MístekOprávněný:


Jméno, příjmení, RČ nebo datum narození, u OSVČ IČ
Trvalé bydliště + u OSVČ místo podnikání,
u cizince místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince

nebo
název obchodní firmy dle OR, IČ
sídlo


v případě právního zastoupení uvést:


Jméno a příjmení právního zástupce oprávněného
Sídlo právního zástupce


Povinný:

Jméno, příjmení, RČ nebo datum narození, IČ
Trvalé bydliště + u OSVČ místo podnikání,
u cizince místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince

nebo
název obchodní firmy dle OR, IČ
sídloExekuční návrh

Podle § 35 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů
_____________________________________________________________________________________
Dvojmo
Přílohy


originál nebo úředně ověřená kopie exekučního titulu s vyznačenou doložkou vykonatelnosti
plná moc právního zástupce
kopie registrace DPHI.

Rozsudkem (platebním rozkazem, usnesením ….), který vydal XXXX soud v XXXXX dne XXXXXXXXXX pod č.j. XXXXXXXX, který se stal vykonatelným dne XXXXXX, byl povinný zavázán, aby do XXXXXXXXXX dnů ode dne doručení rozsudku, oprávněnému zaplatil částku XXXXXXXX Kč spolu s příslušenstvím.

Povinný do současné doby na dluh dobrovolně ničeho neuhradil.

Důkaz : rozsudek (platební rozkaz, usnesení ….) č.j. XXXXXXXXXXXXX, ze dne XXXXXXXXX, který vydal XXXXXXXXXXX soud v XXXXXXXXXXX


II.

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhané povinnosti nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád).III.


Na základě shora uvedených skutečností oprávněný navrhuje, aby v souladu s ust. § 43a odst. 3) zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu v platném znění, exekuční soud pověřil vedením exekuce soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince LL.M., Exekutorský úřad Frýdek – Místek, Farní 19, Frýdek –Místek podle:


pravomocného a vykonatelného rozhodnutí (exekučního titulu), a to (rozsudkem, platebním rozkazem, usnesením ….) č.j. XXXXXXXX, ze dne XXXXXXX, který vydal XXXXXXXXXXX k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši :

Jistina XXXXXXXXXX Kč,

úrok z prodlení XXXXXXXXXXX,

náklady prvoinstančního řízení ve výši XXXXXXXXXX Kč,

náklady exekuce oprávněného ve výši XXXXXXXXXXX Kč

a náklady této exekuce.Platby oprávněnému nechť jsou placeny k rukám jeho právního zástupce.Ve Frýdku-Místku dne XXXXXXX

...................……………………
v zastoupení oprávněného ………….. advokát v plné moci
Vyúčtování nákladů právního zastoupení:

- odměna advokáta (dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.):

- režijní paušál (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.): 2x 300,- Kč (převzetí a příprava zastoupení, písemné podání soudu)Celkem náklady právního zastoupení činí: XXXXXX Kč

Náklady odpovídající výši daně z přidané hodnoty:

Výše nákladů právního zastoupení, z nichž je advokát povinen odvést DPH: XXXXXX Kč

Výše daně z přidané hodnoty (21 % ): XXXXXX Kč

Výše nákladů právního zastoupení včetně DPH XXXXXXX Kč
 


zpět   |   nahoru   |   domů

 
 
cze gbr deu rus pol
Všechna práva vyhrazena / © 2023 Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M. / MK®
Facebook   Instagram